Selecteer een pagina

MERKREGISTRATIE EUROPA

MERKREGISTRATIE EUROPA

Een Gemeenschapsmerk geniet bescherming in alle lidstaten van de EU. Daarmee wordt een consumentenmarkt van bijna 500 miljoen mensen bestreken. Om in de Europese Unie een alleenrecht te krijgen op een onderscheidingsteken dat als merk wordt gebruikt, is het noodzakelijk om dat onderscheidingsteken als merk te registreren. Een merk registreren gebeurt door het merk bij de relevante instantie te deponeren, en daarbij te specificeren voor welke waren en diensten het merk geregistreerd moet worden.

Nice-classificatie

Die waren en diensten zijn ingedeeld in specifieke groepen: de zogenaamde Nice-classificatie (vernoemd naar het Verdrag van Nice – een internationale indeling van categorieën waren en diensten).

Registratieproces

Het merkregistratieproces verloopt in hoofdlijnen als volgt:

  1. Voorafgaand aan het deponeren van een merk wordt idealiter (optioneel, maar in het geval van een Gemeenschapsregistratie uitdrukkelijk aan te raden) een beschikbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om de kans op complicaties tijdens de registratieprocedure te minimaliseren;
  2. het als merk te registreren teken wordt gedeponeerd bij het Bureau dat het merkenregister beheert, waarbij de waren en diensten waarvoor bescherming wordt verlangd worden gespecificeerd;
  3. het Bureau toetst het te registreren teken op een aantal formaliteiten en ‘absolute gronden’;
  4. het depot wordt vertaald en gepubliceerd;
  5. toetsing op ‘relatieve gronden’: na publicatie hebben houders van oudere merken enkele maanden de tijd om bezwaar te maken tegen inschrijving van het gedeponeerde teken als merk. Merkhouders kunnen dat doen als ze van mening zijn dat het nieuwe merk te veel lijkt op hun oudere merk.
  6. indien er geen bezwaar wordt gemaakt door houders van oudere merken, wordt het gedeponeerde teken als merk ingeschreven.

Een merkregistratie is tien jaar geldig en kan onbeperkt verlengd worden. Met een geregistreerd merk heeft de merkhouder een krachtig rechtsmiddel om derden te beletten om gebruik te maken van hetzelfde of een soortgelijk onderscheidingsmiddel voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten.

Meer informatie hebben over het registreren van een merk? Bel of mail vrijblijvend: 013 – 3030353 info@sterk-merckx.nl.