Selecteer een pagina

MERKONDERZOEK

MERKONDERZOEK

Te registreren tekens kunnen voorafgaand aan het deponeren aan een beschikbaarheidsonderzoek worden onderworpen. Dat houdt in:

  • analyse van mogelijke bezwaren tegen inschrijving door het Bureau die zijn gelegen in de absolute gronden;
  • analyse van bestaande registraties van (in dit geval) EU- en Benelux merkenregister naar identieke en vergelijkbare, mogelijk problematische oudere registraties
  • advisering omtrent (on)mogelijkheden tot gebruik en registratie. Indien gebruik en/of registratie in de huidige vorm onmogelijk of te risicovol blijken, worden mogelijke oplossingen voorgedragen.

Een beschikbaarheidsonderzoek wordt verricht om potentiële obstakels in het registratieproces vroegtijdig te signaleren, om vervolgens het depot zo in te kunnen richten dat de kans op obstakels in het registratieproces wordt geminimaliseerd.

Meer informatie hebben over het registreren van een merk, of een beschikbaarheidsonderzoek? Bel of mail vrijblijvend: 013 – 3030353; info@sterk-merckx.nl