Selecteer een pagina

MERKENRECHT

MERKENRECHT

Merkenrecht regelt alle aan merken verbonden merken. Een merk is een teken waarmee u uw product of dienst onderscheidt van die van uw concurrenten. Bijvoorbeeld de naam van het product of de dienst, maar ook het beeldmerk (logo), de vorm van de verpakking of een kenmerkende kleur.

Een naam of een ander onderscheidingsteken (zoals een logo) van een product of dienst kan worden beschermd door zo’n onderscheidingsteken als merk te registreren. Een geregistreerd recht geeft de houder daarvan een exclusief recht op het gebruik van dat onderscheidingsteken voor bepaalde waren of diensten.

De bij de merkregistratie betrokken instanties, de registratieprocedure, de aan het merk verbonden rechten, rechtsmiddelen van de merkhouder, de verhouding tussen het merkrecht en andere rechten: dit alles wordt geregeld in een groot aantal verdragen, internationale overeenkomsten, richtlijnen en wetten, zowel op nationaal niveau, op Europees niveau, als internationaal. Individuele gevallen en rechtsontwikkelingen komen aan bod in de rechtspraak: beslissingen van beheerders van merkenregisters enerzijds en arbiters en rechters anderzijds vormen merkenrechtelijke jurisprudentie. Alle regelingen en uitspraken tezamen vormen het merkenrecht.

Het merkenrecht kan gelet op al deze verschillende rechtsbronnen complex lijken – en soms is dat het ook. Merkenbureau Merckx is gespecialiseerd in het merkenrecht en begeleidt al uw merkenrechtelijke vragen vakkundig en efficiënt.

Meer informatie hebben over het registreren van een merk? Bel of mail vrijblijvend: 013 – 3030353; info@sterk-merckx.nl .